Projecten in de kijker

Projecten in de kijker

 

Onderstaande projecten zetten we graag extra in de kijker. Onze steun aan hen vertaalt zich in bv. drukwerk, financiële bijdrage voor een specifieke aankoop enz.

Zwerfkattenhulp Poezelo (lokaal project)

Het vrijwilligersteam van het gemeentelijk zwerfkattenproject Tremelo wil zich extra inzetten voor deze vaak vergeten sukkelaars. Dankzij de gemeente worden de zwerfkatten gratis steriel gemaakt, maar deze gedreven dames willen meer doen. Want door hun veldwerk zien ze de verborgen miserie. Zwerfkatten hebben een hard leven. Ze zijn vaker ziek of gekwetst, en lijden noodgedwongen. Voor verzorging zijn extra centjes nodig: om een antibioticum te geven, een aidstest af te nemen, rotte tanden te verwijderen, een dier enkele dagen op te nemen om te herstellen … Ook winterhuisjes en voeding zijn erg nodig. Daarenboven willen ze sterk werken op sensibilisatie en educatie van jong en oud, zodat er hopelijk steeds minder katten als zwerver moeten eindigen.

Onverdoofd slachten

Wij werken sedert lange tijd samen met 'Eyes on Animals' om de bevolking en politici te overtuigen deze dagelijkse ellende, die niets met godsdienstvrijheid te maken heeft, stop te zetten.

Eind oktober 2016 ging Eyes on Animals op bezoek bij het Turkse slachthuis van Corlu. Hier werd het dier rustig in een box gebracht - in tegenstelling tot het bijna altijd omver dwingen en omhoog hijsen in grote pijn en stress! Het dier bleef rechtop staan en werd correct verdoofd met een speciaal 'verdovingsgeweer'. Het dier kon zo toch geslacht worden zonder dat het bij bewustzijn was en pijn had. Het Fonds Carlos Aertsens heeft ondertussen deze info bezorgd aan de belangrijkste Belgische politici die bezig zijn met dierenwelzijn.

Brooke Hospital for Animals

Het leven voor werkdieren in landen als India en Egypte is afschuwelijk. Ze moeten ploeteren in ondraaglijke temperaturen, ze worden verwaarloosd en krijgen nog stokslagen ook. De eigenaren van de dieren zijn straatarm. Zij zijn zo druk met overleven dat ze geen aandacht hebben voor hun werkdier.

Brooke Hospital for Animals trekt zich het lot van deze dieren en mensen aan. Met gratis diergeneeskundige hulp helpt Brooke Hospital for Animals jaarlijks honderdduizenden werkpaarden en ezels. En met effectieve voorlichtingsprogramma’s wordt de eigenaren het belang van dierenwelzijn bijgebracht.

Animals' Angels

Animal's Angels zet zich internationaal al jaren in voor het welzijn van dieren in onze voedselindustrie. Ze kaarten vooral de hallucinante toestanden aan inzake veetransport en hoe de dieren behandeld worden in de slachthuizen. Met het project '8hours' willen ze binnen de EU dat dierentransporten bestemd voor de slacht niet langer dan 8 uur duren.

Wat er gebeurt tijdens lange veetransporten, is immers vaak niet gekend. Dieren die uren en dagen zonder drinken of voedsel zitten opgesloten. Dieren die zwaar gekwetst toch nog in vreselijke pijnen de rit moeten doorstaan om te eindigen in een slachthuis. Waar hun dood dan vaak ook nog een nachtmerrie wordt ...

Hoe helpt het Fonds?

 

Het Fonds helpt projecten op verschillende manieren, al naargelang de vraag of noden - die elk afzonderlijk beoordeeld worden.

Een concreet en recent voorbeeld is het project 'Nello & Patrasche'. Via schenkingen aan dit project bouwen we een aparte 'pot' op om sociaal zwakken mét dieren te kunnen blijven helpen én door educatie te helpen. Mensen in deze situatie worden regelmatig via o.a. het OCMW aan het Fonds gemeld. Het gaat dan overwegend om dierenartskosten, waarbij de dierenartsen in kwestie daarbij ook een 'geste' doen voor het Fonds.

Voor het zwerfkattenproject 'Poezelo' is o.a. geïnvesteerd in de aankoop van grote benchen en bijhorend materiaal zodat iets oudere kittens die in aanmerking komen, toch nog gesocialiseerd kunnen worden - en op die manier gered worden.

Hoe kunt u helpen?

U kunt op 3 manieren helpen: ofwel stort u uw bijdrage rechtstreeks aan het betrokken project, ofwel stort u op rekening van het Fonds met vermelding van het door u gekozen project, of u stort op rekening van het Fonds zonder specifieke vermelding. Wij gebruiken dit geld dan voor een project dat nood heeft aan steun. Het rekeningnummer vindt u hieronder.

 

Storten via de VZW Fonds Carlos Aertsens - voor een project of algemeen - kan op

rekeningnummer BE05 7343 9713 4375

met vermelding van het 'gekozen project' of met vermelding van 'algemene gift'.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op. Wij bezorgen u graag en geheel vrijblijvend alle informatie. Met dank alvast voor uw steun!