Poezelo

Poezelo

zwerfkattenhulp

Vrijwilligers zetten zich extra in voor het lot van de zwerfkatten

in hun gemeente

Waarom?

 

Deze gedreven dames willen zich extra inzetten voor de zwerfpoezen om heel veel redenen, maar vooral omdat zij te veel miserie zien. Want de realiteit is heel anders dan wat u misschien verwachtte.

Zomer 2015 hebben enkele enthousiaste vrijwilligsters hun schouders gezet onder het Zwerfkattenproject van de gemeente Tremelo. Dankzij de gemeente worden zwerfpoezen gratis steriel gemaakt.

 

Deze dames hebben echter een droom. Een droom die ontstaan is door hun werk in het letterlijke veld. Door de schrijnende situaties waarmee ze geconfronteerd worden, door de onmacht en het verdriet bij het lijden maar ook door hoop! Het is niet altijd makkelijk en emotioneel vaak zwaar, maar opgeven doen ze niet!

 

Op hun website tonen ze u de realiteit. Want het bestaan van een zwerfkat is vaak heel hard: honger, koude, ziekte, pijn ... En het is geen eigen keuze: ze worden gedumpt, achtergelaten of geboren uit een zwerfmama. Steeds buiten in weer en wind. Dakloos of met wat geluk de mogelijkheid om te schuilen in een schuur of garage, onder een houten plank of een stuk karton. Als ze geluk hebben, krijgen ze eten van iemand met een groot hart. Ziek of gewond zijn is een nachtmerrie. Want niemand gaat met hen naar de dierenarts, zodat de dieren onnodig pijn moeten lijden en in het slechtste geval moeten creperen. Een lot dat niet zou mogen bestaan ...

Deze dames willen meer doen: eten, winterhuisjes, medicatie, verzorging bij medische problemen ... Want voor deze dieren is er helemaal niks.

 

Maar ook naar sensibilisatie en educatie willen ze een rol spelen. Want beide zijn onontbeerlijk om op termijn resultaat te boeken: mensen bewust maken van de problematiek en praktische info aanreiken. In de straat, in de scholen en waar nodig. De onwetendheid en goedbedoelde misverstanden zijn immers nog steeds groot.

 

'Poezelo' is een lokaal project met plaatselijk een grote impact, dat op termijn over de gemeentegrenzen heen een voorbeeldfunctie kan worden.

 

Wilt u hen helpen bij het waarmaken van hun droom? Dat kan door een gift over te maken met vermelding van 'Poezelo'. De vrijwilligsters en bovenal de zwerfpoezen danken u!

 

 

Hoe werkt het?

 

Inwoners van de gemeente Tremelo-Baal kunnen telefonisch of online via de gemeentelijke site een melding doorgeven. Deze gegevens worden aan het vrijwilligersteam doorgespeeld. Zij nemen dan contact op met de melder om concrete afspraken te maken. Vooraf wordt er ter plaatse langsgegaan om de situatie goed te kunnen inschatten. Het vangen, wegbrengen naar en terugbrengen van de dierenarts, gebeurt door het team. Dieren worden niet geëuthanaseerd tenzij ze anders onnodig zouden lijden.

Aangezien dit een gemeentelijk project is, kunnen zij in andere gemeenten geen interventies doen. Maar dat betekent niet dat ze geen ideeën kunnen aanreiken of ervaringen delen bij bv. andere (gemeentelijke) projecten rond zwerfkatten.

U kunt steeds vrijblijvend met hen contact opnemen via hun website.

Hoe kunt u helpen?

Dit project is vooral geholpen door financiële steun via het rekeningnummer van het Fonds. Waarom?

 

Zwerfkatten vragen nl. een andere aanpak en hebben andere noden dan een gewone huiskat. En die middelen moeten vaak speciaal besteld of gemaakt worden. Want hoe goed bedoeld ook om bv. dekentjes en mandjes te geven, voor een zwerfkat is dat geen optie. Want dekentjes en mandjes worden snel nat en vuil, drogen niet of heel slecht, en gaan beschimmelen.

Mocht u echter een handige Harry of Henriëtte zijn, dan kunt u hen wel helpen. Bv. voor het (om)bouwen en isoleren van schuil- en voederhokken. Of om lekkere taarten te bakken voor een verkoop ten gunste van deze dieren.

 

Voelt u zich geroepen? Of kent u iemand die hen hierbij wil helpen? Neem dan vrijblijvend contact met hen op via zwerfkatten@tremelo.be

Mocht u over dit project nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij bezorgen u graag en geheel vrijblijvend alle informatie. Met dank alvast voor uw steun!