Nello & Patrasche

Nello & Patrasche

platform

Helpt sociaal zwakkeren met de medische verzorging van hun dier

Waarom?

 

De bedoeling van dit project is om mensen die sociaal zwakker staan (armen, daklozen, OCMW, invalide, schuldbemiddeling ...), te helpen met de medische verzorging van hun dier.

Hiervoor verwijzen wij op de eerste plaats naar de “Stichting Prins Laurent” die op verschillende plaatsen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel dispensaria heeft waar sociaal zwakken, mits zij aan de voorwaarden voldoen, gratis veterinaire zorgen kunnen krijgen.

 

Eigenaars kunnen er enkel op weekdagen van 10 tot 12 u. terecht. Buiten deze uren of tijdens het weekend kunnen ze bij hoogdringendheid naar een gewone dierenarts of deze van wacht voor de 'basiszorgen'. De eigenaar dient deze kosten wel zelf te betalen. De eerstvolgende dag dat een dispensarium open is, kan men daar de verdere zorgen en eventuele operatie gratis laten uitvoeren.

 

Wanneer dit niet lukt omdat de eigenaar de Stichting Prins Laurent niet kent ofwel niet voldoet aan hun voorwaarden, kan het Fonds Carlos Aertsens inspringen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Mits voorlegging van de inkomsten via OCMW, ziekenfonds (invaliditeit) of schuldbemiddeling, kan het Fonds financiëel tussenkomen, op voorwaarde dat de dierenarts in kwestie een geste doet voor het goed doel en de eigenaar een bijdrage levert overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden.

 

Deze bijdragen worden in een aparte “Nello & Patrasche pot” gestopt die enkel gebruikt wordt voor deze soort hulp.

 

Ter info: indien de eigenaar de Stichting Prins Laurent niet kent, vragen we om na onze tussenkomst zich aan te melden bij de Stichting om te kijken of men voldoet aan de voorwaarden.

Hoe werkt het?

 

Op de site van de Stichting Prins Laurent staat vermeld wie in aanmerking komt.

U kunt in alle dispensaria (uitgenomen Seraing) van maandag tot vrijdag tussen 10-12 u. zonder afspraak langskomen. Vergeet de documenten niet mee te nemen die op de website gevraagd worden. Voor verdere vragen kunt u de betreffende dispensaria bellen.

 

Hebt u buiten de uren van 10-12 u. een zeer dringend probleem, kunt u de 'basiszorgen' bij een andere dierenarts (van wacht) laten toedienen. Deze dierenarts moet dan wel door de eigenaar betaald worden. De eerstvolgende dag wanneer het dispensarium open is, kan men dan voor de verdere zorgen en eventuele operatie gratis terecht bij de Stichting.

Hoe kunt u helpen?

U kunt uiteraard rechtstreeks een gift overmaken aan de Stichting Prins Laurent.

 

U kunt echter ook een gift overmaken op onze rekening met duidelijke vermelding “Nello & Patrasche”. Waarom? Wij springen namelijk in waar de Stichting hapert, bv. als het inkomen net iets te hoog ligt voor de Stichting. Maar iemand die 20 euro meer heeft dan het maximum, is daarmee niet uit de problemen. En het dier kan zo toch geholpen worden.

 

Maar ons Fonds heeft helaas geen onbeperkte middelen, vandaar dat uw bijdrage heel welkom is. Onze boekhouding is transparant dus u kunt altijd volgen waarvoor uw bijdrage gebruikt is.

Werkwijze van het Fonds:

  • Bewijs dat de eigenaar 'sociaal zwak' is (via OCMW, daklozenopvang/CAW, mutualiteit, schuldbemiddeling).
  • Enkel samenwerking met een dierenarts die ook een 'geste' wil doen voor het goede doel.
  • De eigenaar moet zelf ook iets bijdragen (in functie van zijn/haar mogelijkheden).
  • Het Fonds betaalt rechtstreeks aan de dierenarts op basis van een faktuur op naam van het Fonds.
  • Vooraf is er altijd overleg met de dierenarts geweest i.v.m. wat echt noodzakelijk is voor het dier.
  • Niet alle (dure) operaties kunnen door het Fonds gedragen worden (wij zijn jammer genoeg beperkt in onze middelen).

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op. Wij bezorgen u graag en geheel vrijblijvend alle informatie. Met dank alvast voor uw steun!