Doelgroepen

Doelgroepen

Onze projecten zijn heel divers en dragen steeds het vaandel van Carlos Aertsens "respect voor mens, dier en natuur". We zijn van mening dat respect over alle landen heen gaat, en dat tevens alle levende wezens hier recht op hebben. Vandaar dat onze projecten zich niet beperken tot grenzen.

 

Het Fonds heeft 4 doelgroepen:

  • nationale projecten - bv. Gaia
  • internationale projecten - bv. Eyes on Animals
  • lokale projecten - bv. Poezelo
  • eigen projecten ter aanvulling van reeds bestaande projecten - bv. Nello & Patrasche.

 

Neem zeker eens een kijkje bij onze projecten in de kijker en de reeds bestaande projecten!

En spreekt een van onze projecten u aan? Steun het project dan rechtstreeks of via ons. Want noch de projecten zelf, noch het Fonds hebben helaas geen onbeperkte middelen en kunnen uw hulp dus goed gebruiken.

Alle donaties zijn welkom, hoe klein ook, want elke druppel telt: zo zijn ook wereldzeeën ontstaan!

Alvast veel dank bij voorbaat voor uw mededogen en steun!

Hoe helpt het Fonds?

 

Het Fonds helpt projecten op verschillende manieren, al naargelang de vraag of noden - die elk afzonderlijk beoordeeld worden.

Een concreet en recent voorbeeld is het project 'Nello & Patrasche'. Via schenkingen aan dit project bouwen we een aparte 'pot' op om sociaal zwakken mét dieren te kunnen blijven helpen én door educatie te helpen. Mensen in deze situatie worden regelmatig via o.a. het OCMW aan het Fonds gemeld. Het gaat dan overwegend om dierenartskosten, waarbij de dierenartsen in kwestie daarbij ook een 'geste' doen voor het Fonds.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op. Wij bezorgen u graag en geheel vrijblijvend alle informatie.

Met dank alvast voor uw steun!