Brooke Hospital for Animals

Brooke Hospital for Animals

niemand ziet ze

500.000 werkdieren in Egypte, Pakistan en India

Waarom?

 

Werkpaarden en ezels helpen waar dit het hardst nodig is. Een structurele verbetering van het welzijn van de werkdieren van de allerarmsten door eigen kliniekcentra en investeren in de preventie van welzijnsproblemen bij werkdieren. De toegewijde Brooke-medewerkers zijn afkomstig uit het land zelf zodat zij de lokale bevolking makkelijk bereiken en te woord staan.

Het leven voor werkdieren in landen als India en Egypte is afschuwelijk. Ze moeten ploeteren in ondraaglijke temperaturen, ze worden verwaarloosd en krijgen nog stokslagen ook. De eigenaren van de dieren zijn straatarm. Zij zijn zo druk met overleven dat ze geen aandacht hebben voor hun werkdier.

 

Brooke Hospital for Animals trekt zich het lot van deze dieren en mensen aan. Met gratis diergeneeskundige hulp helpt Brooke Hospital for Animals jaarlijks honderdduizenden werkpaarden en ezels. En met effectieve voorlichtingsprogramma’s wordt de eigenaren het belang van dierenwelzijn bijgebracht.

 

Brooke werkt uitsluitend met dierenartsen, verzorgers en stafleden die zijn gerekruteerd uit de lokale bevolking.

Zij spreken de taal, begrijpen de cultuur en kennen de sociale achtergrond van de diereigenaren. De formule van Brooke is juist daarom zo succesvol, al 80 jaar.

 

Op een speciale website, alleen toegankelijk voor de Brooke-dierenartsen, worden operaties en ziektes beschreven, en foto’s geplaatst. Van over de hele wereld reageren de Brooke-dierenartsen op elkaars verhalen, ze geven input en stellen vragen. De kennisuitwisseling is levendig; de inzet en de wil om te blijven leren tomeloos. En alles omdat ze dezelfde missie delen: een beter leven voor de werkpaarden en ezels in hun land.

Hoe werkt het?

 

Brooke Hospital for Animals geeft gratis diergeneeskundige hulp aan werkdieren, met eigen klinieken en mobiele klinieken. Daarnaast leiden ze mensen uit lokale gemeenschappen op tot veterinaire hulpverleners die eerstelijnshulp kunnen verlenen. Door het welzijn van werkdieren te verbeteren, helpen ze ook de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun paard of (muil)ezel. Brooke werkt uitsluitend met dierenartsen, verzorgers en stafleden die zijn gerekruteerd uit de lokale bevolking.

 

Door gemeenschappen te leren hoe ze, gezamenlijk en individueel, de gezondheidsrisico’s voor hun dieren tot een minimum kunnen beperken, zorgt Brooke ervoor dat ziektes en aandoeningen worden voorkomen. Verder worden rondleidingen en lessen op school gegeven aan kinderen, zodat die op jonge leeftijd al leren hoe je met dieren moet omgaan.

Hoe kunt u helpen?

U kunt uiteraard rechtstreeks een gift overmaken aan het Brooke Hospital for Animals.

 

U kunt echter ook een gift overmaken op onze rekening met duidelijke vermelding “Brooke Hospital”. Wij zorgen er dan voor dat dit aan het Fonds wordt bezorgd.

Storten voor dit project via de VZW Fonds Carlos Aertsens kan op

rekeningnummer BE05 7343 9713 4375

met vermelding van 'Brooke'.

 

Onze boekhouding is transparant, u kunt altijd volgen waarvoor uw bijdrage gebruikt is.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op. Wij bezorgen u graag en geheel vrijblijvend alle informatie.

Met dank alvast voor uw steun!