Bestaande projecten

Compassion in World Farming

 

Zij zetten zich internationaal 100% in voor het welzijn van koeien, kippen, varkens en alle andere dieren die gehouden worden voor hun vlees, melk of eieren. Dankzij hun campagnes zijn bv. wrede praktijken in de vee-industrie verboden en schakelden grote supermarkten en bedrijven over op diervriendelijke producten.

Vorige projecten

 

Onderstaande projecten hebben wij sinds de oprichting gesteund hebben én blijven we nog altijd ondersteunen wanneer het budget het toelaat. Onze steun vertaalt zich in bv. het aankopen van chiplezers, drukwerk, financiële bijdrage voor een specifieke aankoop enz. Kijk zeker ook naar onze meeste recente projecten bij 'Projecten in de kijker'!

Artsen zonder vakantie

 

Meer dan 400 artsen werken tijdens hun vakantie gratis in Afrika. Ze leiden er hun Afrikaanse collega's op aan de operatietafel, ziekenzaal en het labo. Op die manier versterken ze hun capaciteiten en kunnen ze hun patiënten betere zorg bieden.

Kids for Uganda

 

'Kids for Uganda' is een Belgische kleinschalige organisatie voor ontwikkelingshulp die zich specifiek richt op Oegandese kinderen. Zij proberen deze kinderen een betere toekomst te geven door vooral in te zetten op educatie. Ook medische hulp wordt verbeterd.

Jane Goodall Institute

 

Jane Goodall inspireert vele mensen om primaten en dieren in het algemeen anders te bekijken, nl. met respect voor hun waardigheid als levend wezen. Het Instituut heeft tal van educatieve projecten voor de jeugd in heel de wereld.

Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn

 

BLID beschikt over vrijwilligers die opgeroepen kunnen worden ingeval van dierenverwaarlozing of -mishandeling. Het Fonds voorzag alle vrijwilligers van chiplezers en betaalt eveneens de kosten van de dierenarts die bij het dier gehaald wordt.

Varkens in Nood

 

BLID beschikt over vrijwilligers die opgeroepen kunnen worden ingeval van dierenverwaarlozing of -mishandeling. Het Fonds voorzag alle vrijwilligers van chiplezers en betaalt eveneens de kosten van de dierenarts die bij het dier gehaald wordt.

Gaia

 

Gaia is de bekendste voorvechter van dierenrechten in België. Met doelgerichte campagnes stellen ze georganiseerd dierenleed aan de kaak. Tevens werken zij op educatief vlak voor o.a. scholen.

Sea Shepherds

 

Sea Shepherd Conservation Society is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. Hun missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Illegale activiteiten op zee stellen ze aan de kaak.

Artsen zonder Grenzen

 

Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt, en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar afkomst, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.

Het Rode Kruis

 

Het Rode Kruis is vooral bekend omwille van de oproepen tot bloed geven en eerste hulp opleidingen. Maar zij doen meer: hulp bij rampen, internationale hulp, aandacht voor senioren, vakantiekampen ... Ook educatie in scholen staat op het programma.

Safe Elephant Foundation

 

Deze Stichting in Thailand zet zich in voor het welzijn en behoud van de Aziatische olifant. Deze dieren worden vaak slecht behandeld in bv. de houtkapindustrie. Zij betrekken de lokale bevolking, zorgen voor educatie, zetten in op ecotourisme en zorgen voor rehabilitatie van olifanten.

Giften bij natuurrampen

 

Het Fonds steunt sinds 2004 particulieren (o.a. artsen) die ter plaatse gaan helpen bij de vele natuurrampen. Ook op deze manier worden uw algemene giften goed besteed!

Elk bedrag, hoe klein ook, helpt ons enorm!

Hartelijk dank!