Fonds

Carlos Aertsens

Fonds

What are we if we don't help other living beings? Nothing!

Waarom?

 

Onder het motto "What are we if we don't help other living beings? Nothing!" steunt het Fonds projecten die respect hebben voor alle levende wezens. En dit zowel nationaal, lokaal, internationaal als met eigen projecten die bestaande projecten aanvullen.

Carlos Aertsens, eigenaar van de bekende Antwerpse bloemenzaak "L'Orchidée Royale" op de 'De Keyserlei 8' (ondertussen niet meer bestaande) besluit in 1996 de 'VZW Fonds Carlos Aertsens' op te richten. Zijn vader heeft in Berlijn voor WO1, tezamen met een Duitse zakenpartner, het inter-nationaal concept 'Interflora' opgericht, dat in heel de wereld gekend en gebruikt werd: namelijk bloemen sturen over de grenzen heen! Intussen werd dit concept door tal van andere bedrijven overgenomen en verder gemoderniseerd.

 

De voorouders van de familie Aertsens zijn traceerbaar tot de 'parochie van de miserie' in Antwerpen: dus het Sint-Andries-kwartier. Carlos was fier over deze afstamming en wilde daarom graag ook projecten voor sociaal achtergestelde mensen in Antwerpen ondersteunen. Pas na zijn overlijden in 2000 treedt het Fonds in werking.

 

Het Fonds Carlos Aertsens gelooft erg in de opvoeding en sensibilisering rond bepaalde problemen. Door educatieve projecten te steunen krijgen kinderen en volwassenen een beter inzicht in het onrecht dat bestaat en kan alzo een eerste stap gezet worden naar een wereld met minder mensen- en dierenleed.

Vooral de opvoeding en bewustwording van kinderen is een niet te onderschatten uitdaging. De educatieve zaadjes die men in de kindertijd plant, komen tot bloei als de kinderen volwassen zijn.

De meerwaarde die een kleine organisatie zoals het Fonds Carlos Aertsens heeft, is de openheid en snelheid waarmee we kunnen werken. Wij handhaven als regel dat giften nooit gebruikt worden voor administratieve of andere 'kosten'. We onderhouden ook een transparante aanpak zodat alle giften traceerbaar zijn tot hun eindbestemming.

 

Enkele organisaties (nationaal, internationaal, lokaal) die het Fonds sinds de oprichting gesteund heeft én nog altijd blijft ondersteunen wanneer het budget het toelaat:

 

Wij hebben u nodig!

 

De opvolging en evaluatie van de verschillende gesteunde projecten wordt gedaan door de voorzitster Linda Cloots.

Helaas zijn de middelen van het Fonds beperkt. Maar er zijn meerdere prachtige projecten die we graag willen (blijven) steunen.

Vandaar dat wij ook trachten giften aan te trekken van mensen die geloven in het werk van het Fonds Carlos Aertsens.

Wij juichen op de eerste plaats mensen toe die via ons een bepaald project kennen en dit rechtstreeks willen steunen.

Vanaf 2011 geven we o.a. extra aandacht aan Animals' Angels, 8hours en Eyes on Animals.

Deze internationale organisaties bestrijden het onnoemelijk dierenleed voor, tijdens en na dierentransporten in functie van onze dolgedraaide voedselindustrie.

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt een gift overmaken op onze rekening met vermelding van een specifiek project.

Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor onze eigen én onze lokale projecten. Waarom? Wij springen dan in waar een organisatie beperkt is zodat het dier toch geholpen kan worden. Enkele voorbeelden zijn bv. Nello & Patrasche en Poezelo.

 

Maar u kunt ook een algemene gift overmaken zonder specifieke opgave. Uw bijdrage zal hoe dan ook goed gebruikt worden!

Storten via de VZW Fonds Carlos Aertsens - voor een project of algemeen - kan op

rekeningnummer BE05 7343 9713 4375

met vermelding van het 'gekozen project' of met vermelding van 'algemene gift'.

Onze boekhouding is volledig transparant, dus u kunt altijd volgen waar uw bijdrage voor gebruikt is!

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op. Wij bezorgen u graag en geheel vrijblijvend alle informatie.

Met dank alvast voor uw steun!