Home

Fonds Carlos Aertsens

RESPECT EDUCATIE SENSIBILISERING

RESPECT VOOR MENS, DIER EN NATUUR

 

NATIONALE EN INTERNATIONELE PROJECTEN

Het Fonds Carlos Aertsens ondersteunt in alle transparantie nationale en internationale projecten die mensen, dieren en/of natuur in nood helpen.

Hierbij staat respect voor de waardigheid van elk

levend wezen centraal.